Detalji predavača

Dragana Mitrić - Aćimović, Ph.D.

Dragana Mitrić - Aćimović, Ph.D.

HR consultant, Founder of “Culture Impact”

Workshop (Premium access) - Core values: How to find and define them

Organizacijski psiholog sa više godina iskustva u HR konsaltingu i menadžmentu organizacijske kulture. Koautor knjige “Psihološki aspekt savremene srpske organizacije: Trendovi, problemi i rešenja”. Osnivač i direktor Centra “Culture Impact” i programski direktor Culture Impact konferencije.