Detalji predavača

Slavko Ilić

Slavko Ilić

Quality control consultant at Alternative payments

Culture impact in software development: Human-in-the-loop

Kao konsultant u domenu kvaliteta softvera, našao način da spoji svoje tehničko znanje sa tzv. "mekim" veštinama. Pored kontrole kvaliteta, aktivno radi na širim aspektima kroz pronalaženje i analizu pravih uzroka grešaka u softverskim proizvodima, kao i prevenciji istih kroz unapređenje procesa i fokus na vrednost koja se isporučuje. Ne boji se vetrenjača jer zna kako rade.