Culture talks

Da li dovoljno često delimo pohvale kolegama?

Da li dovoljno često delimo pohvale kolegama?

Heartcount istraživanje


Da li znate na koji način pohvale utiču na zaposlene i na poslovanje kompanije? Pored toga što izazivaju trenutno dobar osećaj kod kolega, pohvale imaju i dugoročne efekte na različite segmente rada poput kreativnog razmišljanja, produktivnost, donošenja odluka i posvećenost. Ukoliko se pitate kako je to moguće, u nastavku možete pročitati šta o ovoj temi kažu nauka i nedavna istraživanja.

NA KOJI NAČIN POHVALE UTIČU NA PERFORMANSE ZAPOSLENIH?

Teorija o širenju pozitivnih emocija sugeriše da kada iskusimo pozitivne emocije naš mozak razmišlja šire i funkcioniše otvorenije. To su potvrdili i rezultati istraživanja na kom je radila Teresa Amabile, profesor na Univerzitetu Harvard. Ona je zaključila sledeće - kada su ljudi u dobrom raspoloženju pokreću se određeni kognitivni procesi u mozgu, koji dovode do fleksibilnijeg i maštovitijeg razmišljanja i stvaraju efekat inkubacije do sledećeg dana. Dakle, kada se ljudi osećaju dobro određenog dana, veće su šanse da dođu do kreativnih ideja tog, ali i sledećeg dana, čak i ako uzmemo u obzir njihovo raspoloženje narednog dana.

Uzimajući u obzir navedene efekte pohvala na rad zaposlenih postavlja se pitanje da li kompanije koriste njihovu moć u svakodnevnoj komunikaciji?

Kako bismo dobili odgovor na ovo pitanje, osvrnuli smo se na rezultate Heartcount godišnjeg izveštaja koji je, izmeđuostalog, obuhvatio i deo u vezi sa pružanjem povratne informacije i deljenje pohvala.

REZULTATI HEARTCOUNT GODIŠNJEG IZVEŠTAJA

Nedavno, Heartcount je objavio godišnji izveštaj o well-being-u zaposlenih tokom 2020. godine. U okviru izveštaja analizirani su podaci iz Heartcount aplikacije, koji se odnose na uzorak od oko 5000 korisnika.

Na koji način je Heartcount došao do podataka?

Svakog petka, putem Heartcount aplikacije, zaposleni dobijaju na mail 3 kratka pitanja. Prvo pitanje je uvek isto i glasi: “Kako si se osećao na poslu ove nedelje?”, dok preostala dva pitanja obuhvataju osam oblasti, među kojima je i pružanje povratnih informacija i davanje pohvala. Na taj način Heartcount alat omogućava menadžmentu da uvek ima uvid u to šta njihovi zaposleni misle i kako se osećaju na poslu.

Prosečni rezultati za 2020. godinu koji se odnose na pohvale, prikazuju da kompanije imaju dosta prostora za unapređenje.

Na pitanje:
- "Da li smatrate da se vaš rad dovoljno vrednuje?", na skali od 0 - "ne uopšte" do 5 - "da, uvek" prosečna ocena bila je 3.38;
- "Da li dobijate dovoljno povratnih informacija o svom radu?", na skali od 0 -"ne, ne dobijam uopšte" do 5 - "da, redovno dobijam informacije" prosečna ocena bila je 3,67;
- "Da li ste dobili bilo kakvu povratnu informaciju o svom radu u skorije vreme?", na skali od 0 - "ne nisam" do 5 - "jesam, veoma često", prosečna ocena je 3,56;
- "Da li ste u skorije vreme dobili pohvalu za odlično obavljen posao?", na skali od 0 - "ne nijednom" do 5 - "da, svaki put" prosečna ocena je 3,19.


S obzirom da su pohvale jedan od najjednostavnijih načina za postizanje pozitivnih efekata na poslovanje (ne zahtevaju novčana ulaganja i puno vremena), zaista je šteta što kompanije ne koriste njihovu moć u punom kapacitetu. S druge strane, upravo zbog njihove jednostavnosti se ovi rezultati mogu vrlo brzo unaprediti. Prvi korak je osvestiti koliko je ovaj segment kompanijske kulture važan, a onda i preći na dela.

ZAPOČNITE KRUG POHVALA

Kada ste poslednji put pohvalili kolegu sa kojim radite? Međusobne pohvale između članova tima, jednako su značajne kao i pohvale nadređenih. Zašto? One doprinose izgradnji i jačanju odnosa među kolegama. Kada pohvalite nekog, time pokazujete da primećujete njegov rad i zalaganje, kao i da vrednujete njegove kvalitete i rezultate.

Da li vam je pao na pamet neki kolega, već tokom čitanja ovog teksta? Podelite to sa njim i tako započnite krug pohvala i pozitivnih promena u svojoj kompaniji.