Culture talks

Poverenje u regionu opada, dok u Nemačkoj i Australiji raste - Culture Talks sa Valentinom Ivanić

Poverenje u regionu opada, dok u Nemačkoj i Australiji raste - Culture Talks sa Valentinom Ivanić

Pandemija i njene ekonomske posledice neće se dobro odraziti na nivo poverenja u organizacijama i između njih kada je reč o Jugoistočnoj Evropi, upozorava nas Valentina Ivanić, doktor ekonomije i jedna od govornica na ovogodišnjoj Culture Impact konferenciji.

- Kako se na organizacijskom nivou u toku recesije posluje sa ograničenim mogućnostima plasmana usluga i proizvoda, tako se donošenje poslovnih odluka u kontekstu upotrebe sve oskudnijih resursa centralizuje. Takva vrsta praksi ima za posledicu i promenu stilova upravljanja od konsultativnih ka benevolentno autokratskim, čak i u onim kulturama koje odlikuje niska distanca moći za koju je svojstven konsultativni stil upravljanja. Dakle, recesija dovodi do rasta distance moći, a rast distance moći do rasta nepoverenja – objašnjava Ivanićeva.

Ona ipak ograničava svoju nepovoljnu prognozu na određene teritorije, kao što je Jugoistočna Evropa.

- Na globalnom nivou, u periodima recesija uvek dolazi do rasta tendencija koje su po svojoj prirodi kolektivističke, koje se manifestuju kroz poruke “zaštitimo velike, da bi mali opstali”, budući da se privreda - velika preduzeća, osnažuju i podržavaju sredstvima iz budžeta. Do raste nepoverenja će doći u organizacijama koje posluju unutar kultura koje odlikuje visoka distanca moći, visoko izbegavanje neizvesnosti i kolektivizam, što su zemlje regiona Jugioistočne Evrope. Isto važi i za poverenje između organizacija, koje u kulturama sa navedenim sklopom dimenzija kulture pokazuju tendenciju visoke averzije prema udruživanju - iznosi naša sagovornica.

Ivanićeva ocenjuje da će recesija dovesti do rasta poverenja unutar organizacija koje posluju u kulturama niske distance moći, umerenog do visokog izbegavanja neizvesnosti i individualizma. Isto važi i za poverenje između organizacija, koje su u kulturama sa pomenutim dimenzijama kulture već pokazale tendenciju ka formiranju relacionih lanaca vrednosti. To znači da povoljnu prognozu i rast poverenja mogu očekivati zemlje kao što su Amerika, Nemačka i Australija.

Podsetimo, Ivanićeva je samo jedna od mnogih predavača na ovogodišnjoj Culture Impact Conference – regionalnoj konferenciji posvećenoj organizacijskoj kulturi i stvaranju boljih poslovnih praksi. Konferencija se ove godine održava online, od 29. Novembra do 1. decembra. Impact sponsor konferencije je Hooloovoo, a gold sponzori Direct Media United Solutions i Vip mobile. Program i karte za konferenciju su dostupni na sajtu www.cultureimpact.rs.

D.A.