Culture talks

Transparentnost poslovanja:  Kako smo sačuvali kompanijsku kulturu i poverenje klijenata tokom pandemije - Culture Talks sa Vega IT

Transparentnost poslovanja: Kako smo sačuvali kompanijsku kulturu i poverenje klijenata tokom pandemije - Culture Talks sa Vega IT

Tokom prvog kvartala ove godine, kao i mnoge kompanije širom sveta, suočili smo se sa izazovnom situacijom za koju nismo imali spremno rešenje. Ono što je bilo bitno za nas jeste da zadržimo tri osnovna ponašanja koja su glavni pokretači naše kompanije.FANATIČNA DISCIPLINASpecifično za nas, fanatična discipllina se ogleda u konstantnom ulaganju u dalji razvoj kompanije. Bili smo svesni da će u nekom trenutku, neizbežno, doći loša vremena, te smo naučili da vodimo računa o troškovima i bili spremni da se u svakom momentu suočimo sa izazovima. U ovom slučaju bila je to svetska kriza izazvana virusom COVID-19. “Glavni fokus kompanije je bio na tome da niko od naših kolega ne dobije otkaz, a potom da motivišemo ljude da nastave sa ulaganjem u sebe i unapređenjem svog znanja. Kako niko nije mogao naslutiti koliko će vanredno stanje trajati i bez obzira na to što smo imali rezerve novca, bili smo svesni toga da su te zalihe mogle vrlo lako nestati. Sa ove tačke gledišta, ponosni smo na to što su se naše kolege dodatno potrudile u radu na svojim projektima kako bi klijenti sa kojima radimo bili oduševljeni i nastavili saradnju sa nama. Proaktivno su predlagali rešenja koja su pomogla klijentima da promene svoje modele poslovanja i samim tim zadržali poverenje stečeno pre ovog kriznog perioda”, kaže Maja Božić, Chief Marketin Officer naše kompanije. EMPIRIJSKA KREATIVNOST I PRODUKTIVNA PARANOJATrudimo se da budemo “open-minded” organizacija, tj. organizacija koja je spremna da prihvati nove ideje, ali i da uloži vreme i novac u ljude, nove tehnologije, pristupe, partnerstva…Negovanje ovakve kulture je ohrabrilo naše kolege da se tokom vanrednog stanja angažuju i dodatno unaprede procese i poslovanje kompanije. Bili smo svesni da smo u novonastaloj situaciji zajedno i da se moramo zapitati na koji način svako od nas može doprineti tome da uspešno izađemo iz svega. Tako smo prvi put posle 11 godina poslovanja počeli da se bavimo “business development”-om i zapravo smo u jeku pandemije došli do novih klijenata. Sav trud tokom tog perioda rezultirao je time da danas imamo čitav “business development” tim koji nastavlja da radi na unapređivanju prihoda kompanije. Jedan od razloga zbog kojih se trudimo da zadobijemo klijente iz različitih grana industrija je upravo diversifikacija poslovanja. Svesni smo toga da je u ozbiljnoj krizi (kao ovoj) saradnja sa klijentima koji su većinom iz iste grane industrije ozbiljan rizik za naše poslovanje. KAKO TRANSPARENTNOST UTIČE NA KULTURU KOMPANIJE?Maja Božić ovako objašnjava transparentnost: “Već u prvim danima krize počeli su da nam se javljaju klijenti koji su, u novonastalim okolnostima, morali da odlože ili otkažu projekte na kojima smo radili. Tada su osnivači kompanije uvideli ozbiljnost situacije i shvatili su da moramo otkriti šta je to što možemo dodatno uraditi kako bismo zadržali odnose sa klijentima izgrađene pre ovog perioda.  Odluku o tome da budemo transparentni u vezi sa svim aspektima poslovanja nije bilo teško doneti. Do sada smo radili na tome da unutar kompanije promovišemo “flat-stukturu” u kojoj svaki zaposleni može dovesti u pitanje ispravnost svih odluka, svaki proces i dati svoje predloge za unapređenje istih. Ovaj pristup nam je prošle godine doneo titulu “Freedom-Centered Culture™” i, kao prva kompanija iz Srbije, našli smo se na prestižnoj “WorldBlu” listi. Jednom nedeljno smo imali “Zoom” pozive na kojima je osnivač kompanije otvoreno pričao o trenutnoj situaciji i odgovarao na anonimno postavljena pitanja kolega. Cilj ovih sastanaka je bio da svako od zaposlenih sazna sa kakvim se izazovima susrećemo, koje korake preduzimamo kako bismo što pre izašli iz nezavidne situacije i da kolegama damo do znanja da smo tu za njih.”Kada tim nije na istom mestu, teško je proceniti kako se pojedinac oseća i da li gubi osećaj pripadnosti kompaniji. Pre dve godine počeli smo sa razvojem alata Heartcount koji pomaže menadžmentu da bolje razume svoje zaposlene i kako se oni osećaju na poslu. Rezultati koji se dobijaju putem Heartcount-a omogućavaju menadžmentu da uvidi prostor za unapređenje kompanijske kulture, odnosa u kompaniji i celokupne atmosfere na poslu. Korišćenjem ovog alata uspeli smo da smanjimo fluktuaciju zaposlenih. Celokupan trud nas je doveo do toga da smo se već posle tri meseca vratili na standardni nivo poslovanja i počeli da beležimo rast broja zaposlenih, prihoda i profita. Nadamo se da i druge kompanije imaju slične pozitivne primere i da smo iz cele situacije izašli mnogo jači kao zajednica.  T. P.