About speaker

Marija Vujović

Marija Vujović

HR Manager at Degordian

Panel/ Mental health issues at work: Proven ways to earn your employees’ trust (Serbian language)

Marija je HR Manager u kompaniji Degordian, koja ima više od stotinu zaposlenih u kancelarijama u Beogradu, Zagrebu i Mostaru. Zadužena je za sve HR aktivnosti u timu u Beogradu - od selekcije i regrutacije, preko rada sa menadžerima sektora, do savetovanja zaposlenih. Tesno sarađuje sa koleginicama iz HR-a u drugim kancelarijama kako bi kreirali sigurno i podržavajuće okruženje za timove. Marija je po obrazovanju psiholog, aktuelno na završnoj godini psihoterapijske edukacije. Radi i kao konstruktivistički psihoterapeut pod supervizijom u sklopu privatne prakse. Pored svega, ima energije i da pruža podršku podršku ljudima u karijernom savetovanju i boljem prezentovanju na njihovom putu pronalaska novog posla.