About speaker

Jovana Bakula Jugović

Jovana Bakula Jugović

Digital Media Specialist at Agilent

How to survive (and not support) a toxic culture (Serbian language)

Jovana više od 7 godina radi u oblasti marketinga i prodaje. U okviru diplomskih i master studija na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu stekla je znanja iz oblasti marketinga i menadžmenta, ali i vještine kako da ih primjeni u realnom sektoru. Prema poslovnom opredjeljenju je prije svega strateg i kreativac. Trenutno je na poziciji marketing medija specijaliste u kompaniji Agilent. Saradnica je na projektu priceizkanca.com, koji se bavi razvojem biznisa kroz razvoj ljudi. Višak kreativnosti kanališe primarno na svom Instagram profilu @seljanka.ba, sekudarno kao neprofesionalni fotograf @slikovita i antikvar u nastanku @ducan.uspomena. Izabrala je život na selu, koji promoviše u skladu sa ličnom filozofijom da je svaki dan po malo i godišnji odmor.