About speaker

Valentina Ivanić, PhD

Valentina Ivanić, PhD

Cultural Due Diligence Consultant

How to gain trust in the global market: Culture offers answers (Serbian language)

Valentina Ivanić se bavi upravljanjem kulturnom distancom u funkciji unapređenja konkurentnosti, kako nacionalne, tako i kompanijske. Fokus njenog rada je i na smanjivanju emotivne i kognitivne distance pojedinaca u odnosu na kulturu u kojoj su se socijalizovali, kao i u odnosu na kulture u kojima se opredeljuju da rade. Autor je više desetina stručnih članaka na pomenute teme, nezavisni istraživač i naučni saradnik. Autor je tri knjige: „Organizaciona kultura kao činilac konkurentnosti preduzeća u tranzionim uslovima“; „Kako premostiti kulturnu distancu između Evropske unije i Jugoistočne Evrope“ „Kako upravljati kulturnom distancom između Kine i Srbije“