About speaker

Tatjana Vučić

Tatjana Vučić

Executive Director of Bit Alliance

Panel (moderator)/ Building the culture of trust in IT industry: Recommendations for the post-Covid-19 era (Serbian & Bosnian language)

Tatjana Vučić je izvršna direktorica Bit Alijanse, asocijacije najvećih IT kompanija u Bosni i Hercegovini. Diplomirala je internacionalnu ekonomiju i menadžment na Univerzitetu BOCCONI u Italiji, na kojem je isto magistrirala u oblasti inovacija i tehnologije. Trogodišnju postmagistarsku specijalizaciju u oblasti strateškog menadžmenta i liderstva završava na jednom od najprestižnijih svjetskih Univerziteta HARVARD, gdje je angažovana kao analitičar na projektima svjetskih kompanija sa akcentom na high-tech industriju. Angažovana je i na mnogim EU projektima. Bogato radno iskustvo u lokalu stekla je radeći za Ministarstvo nauke i tehnologije RS, Rektorat UNIBL, ETF BL, kompaniju LANACO, kompaniju MTEL, mnoge konsultantske kompanije te udruženja i organizacije orijentisane ka mladim talentima od kojih posebno izdvaja BH Futures Foundation, gdje je na čelu Upravnog odbora. Idejni je tvorac Kampa mladih programera koji je uspješno organizovan 5 godina u cilju razvoja IT sektora na našim prostorima. Posjeduje svjetski priznatu licencu NLP trenera i NLP coacha. Član je MENSA international. Majka troje djece.