About speaker

Jana Tanasić

Jana Tanasić

Psychologist & Co-founder of StressLess

Panel (moderator)/ Mental health issues at work: Proven ways to earn your employees’ trust (Serbian language)

Jana Tanasić je MA psihologije i jedan od osnivača i edukatora StressLess - centra za stres menadžment koji se bavi razvojem ljudskih potencijala u IT kompanijama. Kreirala je i vodila niz programa za razvoj ličnih vještina, a u svom radu je fokusirana na pomaganje kompanija u razvoju strategija za poboljšanje posvećenosti, produktivnosti i motivacije zaposlenih. Prepoznata je kao lider u preduzetništvu i inovacijama u BiH od strane State Department SAD-a, te se profesionalno usavršavala u organizacijama u Chicago, IL. Takođe, zaposlena je kao HR Manager za jedan australijski startup. Trenutno je edukant KBT psihoterapije.