About speaker

Maja Nedučić

Maja Nedučić

Partner and Chief People Officer at Vega IT Sourcing

Culture committee - our way of involving everyone in caring for the culture (Serbian language)

Sa master diplomom psihologa, Maja je zaposlena u kompaniji Vega IT na poziciji Chief People Officer-a u okviru koje vodi People Experience and Support tim od 12 članova. U kompaniji je pronašla ono što je oduvek želela da radi – da zajedno sa kolegama čini svaki dan ugodnijim i boljim za sve članove tima i da zajedno grade kulturu koja podstiče različitost, pravo na grešku i feedforward kao alat za razvoj. Dodatno se edukuje iz Kognitivno-bihejvioralnog koučinga i AKT-a.