About speaker

Zoran Sušanj, PhD

Zoran Sušanj, PhD

Full Professor at University of Rijeka, Faculty of Humanities and Social Sciences

Building a desirable company culture: The role of HR development processes (Croatian language)

Redoviti je profesor na Odsjeku za psihologiju Filozofskoga fakulteta u Rijeci, gdje predaje Organizacijsku psihologiju, Psihologiju rukovođenja i Organizacijski razvoj te vodi Centar za primijenjenu psihologiju. Provodi istraživanja u području radne motivacije, rukovođenja, organizacijske klime, kulture i pravednosti. Objavio je pedesetak znanstvenih i stručnih radova te dvije knjige. Pomoćnik je rektorice Sveučilišta u Rijeci za strategiju i ljudske resurse, a djeluje i kao savjetnik za sustavni razvoj ljudskih potencijala u organizacijama različitih djelatnosti.