About speaker

Marko Simić

Marko Simić

GDC Business partner & member of Executive board at Zuhlke Engineering Serbia

Panel: From what the future veils – Jobs descriptions beyond horizon

Marko Simić je GDC Business partner i član izvršnog odbora Zuhlke Engineering Serbia. Svoj prvi kompjuter je dobio 1983, Sinclair ZX Spectrum, kad je shvatio da je cak i igranje igrica bolje u drustvu. Uglavnom u malim timovima, programersko znanje je poceo da razmenjuje za materijalna dobra 1996. Prvi prelomni trenutak u karijeri se desio 2010, kada u kompaniji “youngulture” postaje jedan od prvih "line managera". Tada, po prvi put, njegov uspeh pocinje da se meri, ne toliko kroz “njegove prste”, koliko kroz uspeh ljudi tima koji vodi. Kompaniji Zuhlke Enginering Srbija se pridruzuje 2015 kao Head of Competence Unit (line manager). Cetiri godine kasnije odlazi za Singapur i Hong Kong gde dobija priliku da radi sa ljudima vise od 28 nacionalnosti i kultura iz celog sveta. Promoter kontinualne edukacije, optimista i vizionar; fasciniran motivacijom i organizacijonom kulturom.